Wie is online

We hebben 39 gasten en geen leden online

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) kunt u niet meer zonder meer De Schakel lezen of het fotoalbum bekijken.
Hiervoor moet u eerst inloggen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij onze voorzitter.

Dhr. W.J. Jolink 0315328139 of 0638104632

Log in om "De Schakel" te lezen of om het fotoalbum te bekijken..

Welkom op de voorpagina van de website van de Protestanste gemeente te Gendringen-Bontebrug.

Hier kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Wij weten dat deze site nog lang niet af is, dus als u nog informatie of aanmerkingen hebt neem dan even contact op met:

postmaster@pg-gendringen-bontebrug.nl

 

Wij zijn een groene kerk.

Voor informatie hierover klik hier.

Liturgie

Wilt u deze dienst of een eerdere dienst van onze kerk beluisteren, klik dan op onderstaand logo. 

kerkdienstgemist

 

 

 

Liturgie voor de dienst van zondag 24 maart; 10.00 Sint Maartenkerk Gendringen.

 

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Begroeting en oefenlied:  LB 560 we luisteren naar de melodie en zingen 2 x vers 1

mededelingen door ouderling van dienst

- allen gaan – zo mogelijk – staan –

 

Openingslied:  Mijn ogen zijn gevestigd     LB 25-a

Stilte – bemoediging – groet

 

- allen gaan zitten -

Inleiding….waarna kyriegebeden

V: ………na: ‘zo roepen wij tot U’ zingen we als

            “Heer, ontferm U..” – lied in de Veertigdagentijd:

                ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’   LB 281 : 1,2

Kinderen komen naar voren (voor de Bijbellezingen).

  • Inleiding van het Thema d.m.v. beamer-filmpje.
  • Lantaarn aansteken met losse kaars aan de Paaskaars.
  • Zingen projectlied ‘Wij bidden om een nieuw begin’ – zie bijlage!

Refrein, couplet van de zondag, refrein.

  • Naar eigen ruimte + lantaarn

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste lezing:  Exodus 6 : 2 – 8    

Zingen:           De toekomst is al gaande     LB 605

Tweede lezing:  Lucas 13 : 1 – 9    

Zingen:           Alles wat over ons geschreven is     LB 536

Uitleg en Verkondiging

………………..orgelspel……………..

Zingen:           Christus naar wie wij heten              LB 544 : 1,2

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed – voorbeden – stil gebed en allen: “het Onze Vader”

  • kinderen komen weer terug in de kerk

Mededelingen door diaken van dienst

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel

- allen gaan – zo mogelijk – staan -

Slotlied:          God roept de mens op weg te gaan      LB 542        

 

Uitzending en Zegen 

G:     gezongen ‘amen’                      LB 431-c

Orgelspel

 

Webdesign: Gerard Bongers