Wie is online

We hebben 59 gasten en geen leden online

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) kunt u niet meer zonder meer De Schakel lezen of het fotoalbum bekijken.
Hiervoor moet u eerst inloggen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij onze voorzitter.

Dhr. W.J. Jolink 0315328139 of 0638104632

Log in om "De Schakel" te lezen of om het fotoalbum te bekijken..

Welkom op de voorpagina van de website van de Protestanste gemeente te Gendringen-Bontebrug.

Hier kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Wij weten dat deze site nog lang niet af is, dus als u nog informatie of aanmerkingen hebt neem dan even contact op met:

postmaster@pg-gendringen-bontebrug.nl

 

Wij zijn een groene kerk.

Voor informatie hierover klik hier.

Liturgie

Wilt u deze dienst of een eerdere dienst van onze kerk beluisteren, klik dan op onderstaand logo. 

kerkdienstgemist

 

 

 

Liturgie voor de dienst van zondag 26 mei; 10.00 kapel Megchelen.

 

Voorbereiding

Oefenlied               Lied 648: 1

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

gemeente gaat staan

Zingen                    Ps 33: 1, 2 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

gemeente gaat zitten     

Kyriegebed

Zingen Glorialied   Lied 704

 

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit het Oude Testament    Jeremia 32: 36 - 41

Zingen                    Lied 650: 1, 2, 6 en 7

Lezing uit het Nieuwe Testament Johannes 21: 15 - 25

Zingen                    Lied 339 A

Overdenking van het Woord

Orgelspel  

Zingen                    Lied 649

         

Gebeden en gaven

Gebeden

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Gaven

Mededelingen door de diaken

Inzameling van de gaven (2 collectes)

 

Zending en zegen

Slotlied (staande)   Lied 654: 1, 5 en 6

Zending en zegen, met gezongen ‘Amen’ (lied 431c)

 

Webdesign: Gerard Bongers